Informacje dotyczące Portalu Mieszkańca

12.04.2023 12:04

 

Korzystanie z Platformy e-Podatki przez osoby fizyczne wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.

Logowanie do Plaftormy następuje za pośrednictwem strony login.gov.pl i nie wymaga składania wniosku o utworzenie konta.

Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj.

 

W innych przypadkach warunkiem koniecznym do korzystania z Portalu jest posiadanie adresu email i złożenie do Urzędu wniosku wraz ze wskazaniem adresu mailowego o utworzenie konta na Platformie e-Podatki oraz uzyskanie loginu i hasła, niezbędnych do logowania.
 

Wniosek o utworzenie konta dla osoby fizycznej(DOCX)

Wniosek o utworzenie konta dla osoby prawnej(DOCX)

Wniosek o usunięcie konta(DOCX)

Wypełniony Wniosek złożysz w Urzędzie:

  1. osobiście,
  2. poprzez pełnomocnika,
  3. elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP, wybierając usługę Pismo Ogólne oraz załączając Wniosek podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

Pełnomocnik jest obowiązany do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa szczególnego, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974) /wraz z należną opłatą skarbową/, upoważniającego do złożenia Wniosku.